Chính sách bảo mật

Chính sách bao gồm:

 1. Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn

 2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập

 3. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin được thu thập

 4. Cách chúng tôi lưu trữ và bảo mật thông tin được thu thập

 5. Cách truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

 6. Các thông tin bảo mật quan trọng khác

Chính sách Bảo mật này bao gồm thông tin chúng tôi thu thập về bạn khi bạn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của EveHR, hoặc tương tác với EveHR (ví dụ: tham dự các sự kiện của EveHR) trừ khi một chính sách bảo mật khác được hiển thị. Chính sách này cũng giải thích các lựa chọn của bạn về cách chúng tôi sử dụng thông tin về bạn. Các lựa chọn của bạn bao gồm cách bạn có thể phản đối việc sử dụng thông tin nhất định về bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin nhất định về bạn. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với bất kỳ khía cạnh nào khác của hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Khi chúng tôi đề cập đến "chúng tôi" trong chính sách này, chúng tôi muốn ám chỉ EveHR bao gồm trang web quản trị và các sản phẩm dành cho di động và máy tính. Chúng tôi gọi tất cả các sản phẩm này, cùng với các dịch vụ và trang web khác của chúng tôi là "Dịch vụ" trong chính sách này.

Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn:

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI

 • Thông tin về Tài khoản và Hồ sơ: Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn đăng ký tài khoản của mình trên các dịch vụ của chúng tôi, khi bạn tạo hoặc sửa đổi hồ sơ của mình, đặt tùy chọn, yêu cầu và đổi phần thưởng thông qua Dịch vụ. Ví dụ: bạn cung cấp thông tin liên hệ của mình và các chi tiết cần thiết khác để tạo hồ sơ của bạn để được cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi theo dõi các tùy chọn của bạn khi bạn cài đặt trong Dịch vụ.

 • Nội dung bạn cung cấp thông qua các sản phẩm của chúng tôi: Dịch vụ bao gồm trang web quản trị của EveHR, các sản phẩm dành cho di động và máy tính bạn sử dụng, nơi chúng tôi thu thập và lưu trữ nội dung bạn gửi, nhận và chia sẻ. Nội dung này bao gồm bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn có thể chọn đưa vào. Nội dung cũng bao gồm các tệp và liên kết bạn tải lên Dịch vụ. Ví dụ về nội dung mà chúng tôi thu thập và lưu trữ bao gồm văn bản đính kèm khi khen thưởng, tin nhắn bạn gửi hoặc nhận, thông tin được cung cấp trong các cuộc khảo sát, v.v.

 • Nội dung bạn cung cấp thông qua các trang web của chúng tôi: Dịch vụ cũng bao gồm trang web quản trị do chúng tôi sở hữu hoặc vận hành. Chúng tôi thu thập nội dung khác mà bạn gửi đến các trang web này. Ví dụ: bạn cung cấp nội dung cho chúng tôi khi bạn phản hồi hoặc tham gia vào bất kỳ tính năng tương tác nào, khảo sát, cuộc thi, khuyến mãi, rút ​​thăm trúng thưởng, hoạt động hoặc sự kiện.

 • Thông tin bạn cung cấp thông qua các kênh hỗ trợ của chúng tôi: Dịch vụ cũng bao gồm các kênh hỗ trợ khách hàng, nơi bạn có thể chọn gửi thông tin liên quan đến vấn đề bạn đang gặp phải với Dịch vụ. Cho dù bạn chỉ định mình là người liên hệ kỹ thuật, mở phiếu hỗ trợ, nói chuyện trực tiếp với một trong những đại diện của chúng tôi hoặc tham gia với nhóm hỗ trợ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ, tóm tắt về sự cố bạn đang gặp phải và bất kỳ tài liệu nào khác, ảnh chụp màn hình hoặc thông tin hữu ích trong việc giải quyết vấn đề.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI TỰ ĐỘNG THU NHẬP KHI BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và thực hiện một số hoạt động liên quan tới Dịch vụ.

 • Việc bạn sử dụng Dịch vụ: Chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định về bạn khi bạn truy cập và tương tác với bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Thông tin này bao gồm các tính năng bạn sử dụng; phần thưởng hoặc phúc lợi bạn yêu cầu, đổi, chia sẻ hoặc đưa vào danh sách yêu thích, cụm từ tìm kiếm; và cách bạn tương tác với những người khác trên Dịch vụ. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về các nhóm và những người bạn làm việc cùng và cách bạn tương tác với họ, chẳng hạn như những người bạn cộng tác và giao tiếp thường xuyên nhất.

 • Thông tin trên Thiết bị và khi Kết nối: Chúng tôi thu thập thông tin về điện thoại, máy tính bảng của bạn hoặc các thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Thông tin trên thiết bị bao gồm kết nối và cài đặt của bạn khi cài đặt, truy cập, cập nhật hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua thiết bị của bạn về hệ điều hành, số nhận dạng thiết bị và sự cố dữ liệu. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP và/hoặc tùy chọn quốc gia của bạn để ước tính vị trí của bạn nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm Dịch vụ tốt hơn. Cookies được sử dụng để cải thiện Dịch vụ, bao gồm cả việc lưu thông tin đăng nhập. Lượng thông tin mà chúng tôi thu thập được phụ thuộc vào loại thiết bị và cài đặt bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập:

Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập một phần phụ thuộc vào Dịch vụ bạn sử dụng, cách bạn sử dụng chúng và bất kỳ tùy chọn nào bạn đã thông báo cho chúng tôi. Dưới đây là các mục đích cụ thể mà chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được về bạn.

 • Để cung cấp Dịch vụ và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn để cung cấp Dịch vụ cho bạn, bao gồm xác thực khi bạn đăng nhập, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, vận hành và duy trì Dịch vụ, đưa ra các đề xuất phù hợp. Ví dụ: chúng tôi sử dụng tên và hình ảnh bạn cung cấp trong tài khoản của mình để nhận dạng bạn với những người dùng Dịch vụ khác. 

 • Để nghiên cứu, phát triển và cải tiến tính năng: Chúng tôi luôn tìm cách phát triển Dịch vụ thông minh hơn, nhanh hơn, bảo mật, tích hợp và hữu ích cho bạn. Chúng tôi sử dụng các nghiên cứu tập thể và tiến hành phân tích thống kê về cách mọi người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và phản hồi được cung cấp trực tiếp cho chúng tôi để khắc phục sự cố và xác định xu hướng, cách sử dụng, mô hình hoạt động và các lĩnh vực cải tiến tích hợp Dịch vụ cũng như cung cấp các phần thưởng và phúc lợi phù hợp hơn. Ví dụ: chúng tôi đã sử dụng thông tin thu thập được về cách người dùng “gửi khen thưởng” từ bên trong sản phẩm để thiết kế “Hoạt động gắn kết” tốt hơn, thân thiện hơn với người dùng. Trong một số trường hợp, chúng tôi áp dụng những kiến ​​thức này trên EveHR để cải thiện và phát triển các tính năng tương tự hoặc để tích hợp tốt hơn các dịch vụ bạn sử dụng.

 • Hỗ trợ khách hàng: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để giải quyết các vấn đề kỹ thuật mà bạn gặp phải, để đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của bạn, phân tích thông tin sự cố cũng như sửa chữa và cải thiện Dịch vụ. Khi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy, chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với chuyên gia của EveHR nhằm mục đích phản hồi các yêu cầu liên quan đến hỗ trợ khách hàng.

 • Vì sự an toàn và bảo mật: Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ để xác minh tài khoản và hoạt động, theo dõi hành vi đáng ngờ hoặc gian lận và xác định các hành vi vi phạm chính sách Dịch vụ. Để bảo vệ lợi ích kinh doanh hợp pháp và quyền hợp pháp của chúng tôi: Khi luật pháp yêu cầu hoặc khi chúng tôi tin rằng cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và lợi ích của người khác, chúng tôi sử dụng thông tin về bạn liên quan đến các khiếu nại pháp lý, tuân thủ, quy định và chức năng kiểm toán và thông tin tiết lộ liên quan đến việc mua lại, sáp nhập hoặc bán một doanh nghiệp.

 • Với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn mà bạn đã cho phép thực hiện, cho một mục đích cụ thể không được liệt kê ở trên. Ví dụ: chúng tôi có thể công bố lời chứng thực hoặc các câu chuyện nổi bật của khách hàng để quảng cáo Dịch vụ, với sự cho phép của bạn. Nếu bạn đã đồng ý để chúng tôi sử dụng thông tin về bạn cho một mục đích cụ thể, bạn có quyền thay đổi quyết định của mình bất kỳ lúc nào, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quá trình xử lý nào đã diễn ra trước đó.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập:

CHIA SẺ VỚI NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁC

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi chia sẻ thông tin nhất định về bạn với những người sử dụng Dịch vụ

khác.

 • Để cộng tác: Bạn có thể tạo nội dung chứa thông tin về bạn và cấp quyền cho người khác xem, chia sẻ, sao chép và tải xuống nội dung đó. Một số tính năng cộng tác của Dịch vụ hiển thị một số hoặc tất cả thông tin hồ sơ của bạn cho Người sử dụng Dịch vụ khác khi bạn chia sẻ hoặc tương tác với nội dung cụ thể.

 • Quản trị viên và tài khoản được quản lý: Nếu bạn đăng ký hoặc truy cập Dịch vụ bằng tên tài khoản duy nhất với miền thuộc sở hữu của chủ lao động hoặc tổ chức của bạn hoặc liên kết tên tài khoản đó với tài khoản hiện có của bạn và tổ chức đó muốn thiết lập thông tin nhất định về bạn bao gồm tên, ảnh hồ sơ, thông tin liên hệ, nội dung và việc sử dụng tài khoản có thể được quản trị viên của tổ chức đó và quản trị viên dịch vụ EveHR, nếu được quản trị viên của bạn cho phép, để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ bổ sung. Ví dụ: tổ chức của bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp thêm các biện pháp kiểm soát bảo mật tài khoản của bạn để bảo vệ thông tin về tổ chức của bạn. Nếu bạn là quản trị viên hoặc người quản lý của một nhóm trong Dịch vụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với người sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trước đây, nhằm mục đích hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến Dịch vụ.

CHIA SẺ VỚI BÊN THỨ BA

Chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba để giúp chúng tôi vận hành, cung cấp, cải tiến, tích hợp, tùy

chỉnh, hỗ trợ và tiếp thị Dịch vụ của chúng tôi.

 • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp dịch vụ phát triển trang web và ứng dụng, lưu trữ, bảo trì, sao lưu, lưu giữ, cơ sở hạ tầng ảo, phân tích và các dịch vụ khác, có thể yêu cầu họ truy cập hoặc sử dụng thông tin về bạn. Nếu nhà cung cấp dịch vụ cần truy cập thông tin về bạn để thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ, họ sẽ làm theo hướng dẫn của chúng tôi, bao gồm cả việc tuân thủ các chính sách và quy trình được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn.

 • Đối tác phần thưởng & phúc lợi: Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp phần thưởng & phúc lợi bên thứ ba để cung cấp phần thưởng và phúc lợi cho Dịch vụ. Thông tin ẩn danh có thể được chia sẻ với các đối tác này để cung cấp các phúc lợi và phần thưởng chất lượng cao và phù hợp nhất.

 • Với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý cho chúng tôi làm vậy. Ví dụ: chúng tôi thường hiển thị lời chứng thực cá nhân của những khách hàng hài lòng trên các trang web công khai của chúng tôi. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể đăng tên của bạn cùng với lời chứng thực.

 • Tuân thủ Yêu cầu Thực thi và Luật áp dụng: Thực thi Quyền của Chúng tôi: Trong những trường hợp ngoại lệ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với bên thứ ba nếu chúng tôi tin rằng việc chia sẻ là cần thiết để (a) tuân thủ mọi luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ, bao gồm đáp ứng các yêu cầu an ninh quốc gia, (b) thực thi các thỏa thuận, chính sách và điều khoản dịch vụ của chúng tôi, (c) bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, (d) bảo vệ EveHR, khách hàng của chúng tôi hoặc công chúng khỏi bị tổn hại hoặc các hoạt động bất hợp pháp, hoặc (e) ứng phó với trường hợp khẩn cấp mà chúng tôi tin rằng có thiện chí yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin để hỗ trợ ngăn ngừa cái chết hoặc thương tích cơ thể nghiêm trọng của bất kỳ người nào.

Cách chúng tôi lưu trữ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập:

LƯU TRỮ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu để lưu trữ thông tin chúng tôi thu thập và chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo mật dữ liệu của bạn. Trong khi chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn, không có hệ thống bảo mật nào là không thể xâm nhập và do bản chất vốn có của Internet, chúng tôi không thể đảm bảo rằng dữ liệu, trong quá trình truyền qua Internet hoặc trong khi được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi hoặc do chúng tôi chăm sóc, hoàn toàn an toàn trước sự xâm nhập của người khác. Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu về điều này trong một khung thời gian hợp lý.

CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN TRONG BAO LÂU

Chúng tôi lưu giữ thông tin chúng tôi thu thập về bạn trong bao lâu tùy thuộc vào loại thông tin, sẽ được

mô tả chi tiết hơn bên dưới. Sau thời gian đó, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn thông tin của bạn hoặc nếu điều này là không thể (ví dụ: vì thông tin đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì chúng tôi sẽ lưu trữ  thông tin của bạn an toàn và cô lập nó khỏi bất kỳ mục đích sử dụng nào nữa cho đến khi có khả năng xóa thông tin.

 • Thông tin tài khoản: Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn nếu quản trị viên tài khoản của bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng giữ lại một số thông tin của bạn sau khi tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và để tiếp tục phát triển và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi lưu giữ thông tin để cải thiện và phát triển Dịch vụ, chúng tôi thực hiện các bước để loại bỏ sự hình thành trực tiếp nhận dạng bạn và chúng tôi chỉ sử dụng thông tin để tìm hiểu những hiểu biết chung về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chứ không phải để phân tích cụ thể các đặc điểm cá nhân về bạn.

 • Thông tin bạn chia sẻ trên Dịch vụ: Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, một số thông tin của bạn và nội dung bạn đã cung cấp sẽ vẫn được lưu trữ để đảm bảo các thành viên trong nhóm bạn hoặc những người dùng khác sử dụng đầy đủ các Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi tiếp tục hiển thị tin nhắn hoặc nội dung bạn đã gửi cho người khác hoặc quản trị viên.

 • Thông tin chúng tôi thu thập tự động khi bạn sử dụng Dịch vụ: Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, thông tin ẩn danh sẽ được lưu trữ để tiếp tục cải thiện Dịch vụ.

 • Thông tin tiếp thị: Nếu bạn đã chọn nhận email tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin về các tùy chọn tiếp thị của bạn trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó một cách cụ thể. Chúng tôi lưu giữ thông tin thu được từ cookies và các công nghệ theo dõi khác trong một khoảng thời gian hợp lý kể từ ngày thông tin đó được tạo ra.

Cách truy cập và kiểm soát thông tin của bạn:

Bạn có một số lựa chọn nhất định đối với thông tin của bạn. Dưới đây là tóm tắt về những lựa chọn đó, cách thực hiện chúng và tất cả hạn chế. Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu về điều này trong một khung thời gian hợp lý.

SỰ LỰA CHỌN CỦA BẠN

 • Truy cập và cập nhật thông tin của bạn: Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng truy cập và cập nhật thông tin nhất định về bạn trong Dịch vụ. Ví dụ: bạn có thể truy cập thông tin hồ sơ của mình từ tài khoản của bạn trong Dịch vụ. Chỉ quản trị viên của bạn mới quyền cập nhật thông tin hồ sơ của bạn trong cài đặt hồ sơ và sửa đổi nội dung chứa thông tin về bạn bằng các công cụ chỉnh sửa được liên kết với nội dung đó. Vui lòng liên hệ với quản trị viên của bạn. 

 • Hủy kích hoạt hoặc xóa đăng ký đối với nhóm hoặc doanh nghiệp: Chỉ quản trị viên của bạn mới có thể hủy quyền truy cập của bạn vào nhóm hoặc doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ với quản trị viên của bạn. Nếu bạn là quản trị viên và không thể hủy kích hoạt tài khoản thông qua cài đặt quản trị viên của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của EveHR.

 • Chọn không tham gia liên lạc: Bạn có thể chọn không nhận các thông báo quảng cáo từ chúng tôi bằng cách sử dụng link hủy đăng ký trong mỗi email hoặc liên hệ với chúng tôi như được cung cấp bên dưới để xóa thông tin liên hệ của bạn khỏi danh sách email quảng cáo hoặc cơ sở dữ liệu đăng ký của chúng tôi. Ngay cả sau khi bạn chọn không nhận các tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi, bạn sẽ tiếp tục nhận được các tin nhắn giao dịch về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể chọn không nhận một số tin nhắn thông báo trong cài đặt tài khoản của mình. 

 • Tính di động dữ liệu: Tính di động dữ liệu là khả năng lấy một số thông tin của bạn ở định dạng mà bạn có thể di chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ này sang nhà cung cấp dịch vụ khác (ví dụ: khi bạn chuyển số điện thoại di động của mình sang nhà cung cấp dịch vụ khác). Tùy thuộc vào từng trường hợp, điều này áp dụng cho một số thông tin của bạn, nhưng không áp dụng cho tất cả thông tin của bạn.

Các thông tin bảo mật quan trọng khác:

THÔNG BÁO ĐỂ KẾT THÚC NGƯỜI DÙNG

Sản phẩm của chúng tôi dành cho cả mục đích sử dụng cá nhân và sử dụng cho các tổ chức. Vì Dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua một tổ chức (ví dụ: chủ lao động của bạn), tổ chức đó là quản trị viên của Dịch vụ và chịu trách nhiệm về người dùng cuối và / hoặc các trang web Dịch vụ mà tổ chức đó có quyền kiểm soát. Vui lòng gửi các câu hỏi về quyền riêng tư dữ liệu của bạn tới quản trị viên của bạn, vì việc sử dụng Dịch vụ của bạn phải tuân theo chính sách của tổ chức đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của tổ chức của quản trị viên, có thể khác với chính sách này. Ngay cả khi Dịch vụ hiện không được một tổ chức quản lý cho bạn, nếu bạn là thành viên của nhóm do một tổ chức quản lý hoặc nếu bạn sử dụng địa chỉ email do một tổ chức cung cấp (chẳng hạn như địa chỉ email cơ quan của bạn) để truy cập Dịch vụ , thì quản trị viên của nhóm đó hoặc chủ sở hữu miền được liên kết với địa chỉ email tổ chức của bạn (ví dụ: chủ nhân của bạn) có thể khẳng định quyền kiểm soát đối với tài khoản của bạn và việc sử dụng Dịch vụ vào một ngày sau đó. Bạn sẽ được thông báo nếu điều này xảy ra.

Quản trị viên hoặc người quản lý nhóm và doanh nghiệp có thể hạn chế quyền truy cập và đặc quyền của bạn trong Dịch vụ. Trong một số trường hợp, quản trị viên doanh nghiệp cũng có thể:

 • Yêu cầu bạn cài đặt lại mật khẩu tài khoản của bạn

 • Hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc tài khoản của bạn

 • Thay đổi thông tin tài khoản của bạn, bao gồm thông tin hồ sơ hoặc các thông tin khác được liên kết với tài khoản của bạn

 • Truy cập thông tin trong và về tài khoản của bạn

 • Truy cập hoặc lưu giữ thông tin được lưu trữ như một phần tài khoản của bạn

Vui lòng liên hệ với tổ chức của bạn hoặc tham khảo các chính sách tổ chức của quản trị viên để biết thêm thông tin.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Nếu những thay đổi là đáng kể, chúng tôi sẽ có thông báo nổi bật đến khách hàng bằng cách thêm thông báo trên trang chủ Dịch vụ, màn hình đăng nhập hoặc bằng cách gửi thông báo qua email cho bạn. Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách Bảo mật này trong kho lưu trữ để bạn xem xét. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ để được cập nhật về các thông tin thực tiễn và những cách bạn có thể bảo vệ quyền riêng tư của mình.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này, bạn cần ngừng sử dụng Dịch vụ và hủy kích hoạt (các) tài khoản của bạn, như đã nêu ở trên.

Công ty TNHH Nguồn lực Eve

Địa chỉ: Tầng 22, TNR Tower,

180-192 Nguyễn Công Trứ , Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@evehr.vn

 • LinkedIn
 • Facebook
 • YouTube

Tìm hiểu thêm

Tư vấn kinh doanh

Hotline: (028) 3829 9715
Email: business@evehr.vn

Kết nối với chúng tôi

Hỗ trợ khách hàng

Tải ứng dụng EveHR

Hotline: 0326 257 070
Email: help@evehr.vn

EVEHR - MỘT VENTURE THUỘC

Copyright © 2020 EveHR. All rights reserved

Giấy CNĐKKD số 0315693284 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp
Đăng ký lần đầu: 22/05/2019. Đăng ký thay đổi lần thứ 2: 13/07/2020