top of page
Product-Roadmap-Big-banner-IMG.png

Tiến trình phát triển sản phẩm

Chúng tôi luôn nâng cấp chất lượng sản phẩm và dịch vụ, không ngừng xây dựng thêm các tính năng mới với mong muốn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho nhân viên tại công ty của bạn.

prodcut timeline 2022.png

EveHR là một nền tảng trực tuyến giúp các công ty thúc đẩy tỷ lệ gắn kết và tạo động lực làm việc cho nhân viên. EveHR hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng Trải nghiệm Nhân viên - Gắn kết nội bộ - Khen thưởng & Phúc lợi hàng đầu.

Năm 2022, ứng dụng EveHR Plus ra đời giúp người dùng tiếp cận và trải nghiệm nền tảng của EveHR dễ dàng hơn. Quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang xây dựng văn hóa tổ chức, mong muốn thực hiện các hoạt động gắn kết và tăng cường tương tác nội bộ. 

Bắt đầu với "Gói Standard" hấp dẫn - trải nghiệm nền tảng với 7 ngày miễn phí , EveHR Plus phổ biến rộng rãi văn hóa công nhận đến các doanh nghiệp Việt Nam, nơi đồng nghiệp hiếm khi dành cho nhau những lời khen thưởng.

bottom of page