top of page

Chính sách quyền riêng tư

Chào mừng và cảm ơn bạn đã quan tâm đến Công ty TNHH Nguồn lực Eve (“EveHR”, “Eve” hay “chúng tôi”), trang web: https://www.evehr.vn (‘’Trang web”), và các trang web liên quan, nền tảng, ứng dụng điện thoại, những dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp hoặc phát hành, cũng như tất cả các hình thức liên lạc với các cá nhân thông qua văn bản hoặc bằng miệng, chẳng hạn như email hoặc điện thoại (tất cả, gọi chung là "Dịch vụ" của chúng tôi).

Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách”) mô tả cách thông tin của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn sử dụng Dịch vụ. Cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ, cũng như các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin đó. Bằng cách truy cập Trang web, hoặc bằng cách mua hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận các điều khoản về quyền riêng tư được mô tả trong Chính sách này.

Dịch vụ này dành cho các tổ chức sử dụng theo hướng dẫn của họ và được cung cấp cho bạn bởi công ty của bạn hoặc tổ chức khác đã cho phép bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ (“Tổ chức” của bạn).

Dịch vụ này là do Tổ chức của bạn cung cấp, đồng thời chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư này và Điều khoản sử dụng dịch vụ.

Tổ chức của bạn chịu trách nhiệm và quản lý tài khoản EveHR hoặc tài khoản trên các nền tảng do EveHR phát triển của bạn ("Tài khoản của bạn"). Tổ chức của bạn cũng chịu trách nhiệm thu thập và sử dụng mọi dữ liệu mà bạn gửi hoặc cung cấp thông qua Dịch vụ. Đồng thời, việc sử dụng đó chịu sự điều chỉnh của các điều khoản giữa Tổ chức của bạn và EveHR.

Ngoài Chính sách quyền riêng tư này, Tổ chức của bạn có thể có những chính sách hoặc quy tắc ứng xử khác áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với Tổ chức của bạn.

I. Loại thông tin nào được thu thập?

Sau đây là những loại thông tin mà Tổ chức của bạn sẽ thu thập khi bạn, đồng nghiệp của bạn hoặc những người dùng khác truy cập vào Dịch vụ:

 • Thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như tên đầy đủ và địa chỉ email;

 • Tên người dùng và mật khẩu của bạn;

 • Chức danh, thông tin về phòng ban và các thông tin khác liên quan đến công việc hoặc Tổ chức của bạn;

 • Nội dung, thông tin liên lạc và các thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả khi bạn đăng ký một tài khoản, tạo hoặc chia sẻ nội dung và nhắn tin hay liên lạc với người khác. Thông tin này có thể bao gồm thông tin trong hoặc về nội dung bạn cung cấp (như siêu dữ liệu), chẳng hạn như địa điểm chụp ảnh hoặc ngày tạo tệp;

 • Nội dung, thông tin liên lạc và thông tin mà những người khác cung cấp khi họ sử dụng Dịch vụ. Thông tin này có thể bao gồm thông tin về bạn, chẳng hạn như khi họ chia sẻ hoặc bình luận về ảnh có mặt bạn, gửi tin nhắn cho bạn hay tải lên, đồng bộ hoặc nhập thông tin liên hệ của bạn;

 • Tất cả thông tin liên lạc với những người dùng khác của Dịch vụ;

 • Thông tin liên lạc, phản hồi, đề xuất và ý kiến của người dùng được gửi cho Tổ chức của bạn;

 • Thông tin lập hóa đơn; và thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn hoặc Tổ chức của bạn liên hệ hay tương tác với nền tảng để được hỗ trợ về Dịch vụ.

 • Thông tin trên Thiết bị và khi Kết nối, thông tin về điện thoại, máy tính bảng của bạn hoặc các thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Thông tin trên thiết bị bao gồm kết nối và cài đặt của bạn khi cài đặt, truy cập, cập nhật hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua thiết bị của bạn về hệ điều hành, số nhận dạng thiết bị và sự cố dữ liệu. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP và/hoặc tùy chọn quốc gia của bạn để ước tính vị trí của bạn nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm Dịch vụ tốt hơn. Cookies được sử dụng để cải thiện Dịch vụ, bao gồm cả việc lưu thông tin đăng nhập. Lượng thông tin mà chúng tôi thu thập được phụ thuộc vào loại thiết bị và cài đặt bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.

II. Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào?

Tổ chức của bạn sẽ chia sẻ thông tin thu thập được với EveHR, với tư cách là nhà cung cấp nền tảng, để EveHR có thể cung cấp và hỗ trợ Dịch vụ cho Tổ chức của bạn cũng như những người dùng khác theo bất kỳ hướng dẫn nào khác từ Tổ chức. Sau đây là các ví dụ về việc sử dụng đó:

 • Liên lạc với người dùng và quản trị viên về việc sử dụng Dịch vụ của họ;

 • Tăng cường tính bảo mật và độ an toàn của Dịch vụ dành cho Tổ chức của bạn và những người dùng khác, chẳng hạn như bằng cách theo dõi các hoạt động đáng ngờ hoặc hành vi vi phạm các điều khoản hoặc chính sách hiện hành;

 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và Tổ chức của bạn như một phần trong quá trình cung cấp Dịch vụ của chúng tôi;

 • Phát triển công cụ, sản phẩm hoặc dịch vụ mới trong Dịch vụ dành cho Tổ chức của bạn;

 • Tìm hiểu hoạt động sử dụng Dịch vụ trên các thiết bị khác nhau của một cá nhân nhằm cải thiện toàn bộ quá trình vận hành của Dịch vụ;

 • Để xác định và sửa lỗi có thể tồn tại; và tiến hành phân tích dữ liệu và hệ thống, bao gồm nghiên cứu để cải thiện Dịch vụ.

III. Chia sẻ thông tin:

Chúng tôi hoặc Tổ chức của bạn sẽ chia sẻ thông tin thu thập được theo các cách sau:

 • Cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ cung cấp Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ;

 • Cho ứng dụng, trang web hoặc các dịch vụ khác của bên thứ ba mà bạn có thể kết nối thông qua Dịch vụ;

 • Liên quan đến giao dịch quan trọng của công ty, chẳng hạn như chuyển nhượng Dịch vụ của chúng tôi, sáp nhập, hợp nhất, bán tài sản hoặc trong trường hợp phá sản hay vỡ nợ hiếm khi xảy ra;

 • Để bảo vệ sự an toàn cho bất kỳ cá nhân nào; để xử lý hành vi lừa đảo, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật; và

 • Liên quan đến trát đòi hầu tòa, trát, lệnh khám xét hoặc yêu cầu hay lệnh khác của cơ quan thi hành luật.

IV. Truy cập và sửa đổi thông tin của bạn:

Bạn và Tổ chức của mình có thể truy cập, sửa hoặc xóa thông tin bạn đã tải lên Dịch vụ bằng cách sử dụng công cụ trong Dịch vụ (ví dụ: chỉnh sửa thông tin cá nhân của người dùng tại Cổng quản trị hoặc các hoạt động trên Bảng tin nội bộ). Nếu không thể thực hiện những hành động đó bằng cách sử dụng công cụ được cung cấp trong Dịch vụ, bạn nên liên hệ trực tiếp với Tổ chức của mình để truy cập hoặc sửa đổi thông tin.

Quản trị viên của Chúng tôi hoặc Tổ chức của bạn có thể hạn chế quyền truy cập và đặc quyền của bạn trong Dịch vụ. Trong một số trường hợp, Chúng tôi hoặc Tổ chức của bạn có thể:

 • Yêu cầu bạn cài đặt lại mật khẩu tài khoản của bạn

 • Hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ

 • Thay đổi thông tin tài khoản của bạn, bao gồm thông tin hồ sơ hoặc các thông tin khác được liên kết với tài khoản của bạn

 • Truy cập thông tin trong và về tài khoản của bạn

 • Truy cập hoặc lưu giữ thông tin được lưu trữ như một phần tài khoản của bạn

V. Nội dung và liên kết của bên thứ ba:

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến nội dung do bên thứ ba duy trì mà Tổ chức của bạn không kiểm soát. Bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của từng trang web mà mình truy cập.

VI. Đóng tài khoản:

Nếu muốn dừng sử dụng Dịch vụ, bạn phải liên hệ với Tổ chức của mình. Tương tự, nếu bạn ngừng làm việc cho hoặc với Tổ chức, Tổ chức có thể tạm ngưng Tài khoản của bạn và/hoặc xóa mọi thông tin liên kết với Tài khoản.

Thông thường, sau khi đóng tài khoản, một số thông tin có thể vẫn còn trong bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý. Xin lưu ý rằng nội dung bạn tạo và chia sẻ trên Dịch vụ là thuộc sở hữu của Tổ chức bạn và có thể vẫn còn trên Dịch vụ. Đồng thời, nội dung đó có thể truy cập ngay cả khi Tổ chức vô hiệu hóa hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn. Các thông tin này sẽ được xóa vĩnh viễn nếu như Tổ chức của bạn yêu cầu. 

VII. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Khi chúng tôi cập nhật, “ngày cập nhật gần nhất" bên dưới sẽ được sửa đổi và Chính sách quyền riêng tư mới sẽ được đăng trực tuyến. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách sửa đổi có hiệu lực cho thấy rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với phiên bản hiện tại của Chính sách.

VIII. Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc Điều khoản sử dụng dịch vụ của EveHR và các nền tảng do EveHR phát triển, vui lòng liên hệ với Tổ chức của bạn hoặc gửi email đến Bộ phận Hỗ trợ khách hàng EveHR: help@evehr.vn.

NGÀY CẬP NHẬT GẦN NHẤT: 30/10/2021

bottom of page