top of page
00AEA0 (900 x 768 px) (4) (1).png

Truyền thông nội bộ

Tạo động lực cho nhân viên của bạn với hàng nghìn phiếu mua hàng đến từ hơn 600 thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Ngoài phiếu mua hàng, nhân viên có thể lựa chọn những phần thưởng vật lý, quà nội bộ,... với quy trình tinh gọn được chuẩn hóa chỉ trong một nền tảng ứng dụng.

00AEA0 (2) (1).png
00AEA0 (900 x 768 px) (59).png

Athena Studio tăng 95% gắn kết nội bộ cùng nền tảng Athena Life

Sau quá trình tìm hiểu và chọn lọc cẩn thận, EveHR đã được lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ tối ưu để đồng hành cùng Athena Studio cho ra mắt nền tảng khen thưởng và phúc lợi AthenaLife

00AEA0 (900 x 768 px) (48).png

01

Cổng thông tin

Các thông báo, chính sách, và cập nhật từ công ty có thể được gửi đến nhân viên ngay lập tức, và nhân viên có thể tương tác và đóng góp ý kiến trực tiếp trong ứng dụng điện thoại đã được cài đặt

00AEA0 (900 x 768 px) (48).png
11.png
12.png

02

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng top nhân viên khen thưởng hoặc được khen thưởng nhiều nhất hằng tuần hoặc hằng tháng, giúp tăng kết nôi giữa các thành viên với nhau

03

Ngày kỉ niệm

EveHR giúp người dùng theo dõi ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm gia nhập công ty của bản thân, đồng nghiệp và gửi thiệp chúc mừng, từ đó gia tăng sự gắn kết giữa các nhân viên

Câu hỏi thường gặp

00AEA0 (900 x 768 px) (48).png
 • What is the difference between Points and Coins in the EveHR platform?
  Points are used to reward colleagues, while Coins represent the points received from colleagues or the company and are used for redeeming rewards. Using two different terms helps prevent confusion in communication and makes it easier for employees to understand and use.
 • Regarding cost, what type of cost does my company need to pay?
  EveHR will bill on users’ fees. The Company can choose to pay this fee monthly, quarterly, or annually, and can terminate the service at any time. Additionally, the Company will purchase an unlimited rewards package. This is considered as a fund for vouchers that the company's employees can use. EveHR will calculate based on the actual conversion amount, and when employees generate conversion transactions, this amount will be deducted directly from the company's purchased rewards package. When this rewards package is running low on budget, the system will provide an automatic notification, and the Company can make additional purchases.
 • With fees as mentioned above, what kind of invoices will EveHR issue?
  EveHR will issue red invoices for user fees with a 0% tax rate and receipts for the purchase of rewards packages as stipulated by Vietnamese tax laws.
 • Can the Company review employee rewards and reward conversions?
  Totally yes, at the Company's Admin Portal, you can review and download reports in xls format.
 • Can EveHR platform be integrated with other softwares?
  EveHR is ready to integrate with other software. In order to specify and facilitate the Company’s aspiration, it is necessary to make an appointment for the specific details between parties.
 • What about cheating when colleagues send rewards back and forth to earn Points?
  The system has anti-fraud features that allow Admins to set restrictions on reward exchanges through the Admin Portal, depending on the company's policies.
 • Can EveHR platform be customized on the app to match the company's brand color and reward values?
  Absolutely, EveHR platform can be customized to match the brand color and values of the company
00AEA0 (2) (1).png

Trải nghiệm EveHR ngay hôm nay để khám phá những tiện ích tuyệt vời mà chúng tôi mang lại!

bottom of page