top of page
00AEA0 (900 x 768 px) (27).png

Cổng quản trị viên

Phân bổ và báo cáo phúc lợi nhân viên một cách hiệu quả, nhanh chóng, minh bạch và trực quan giúp công ty có cái nhìn sâu sắc về độ hài lòng của nhân viên đối với phúc lợi được cung cấp. Đánh giá và theo dõi để nâng cao hiệu suất của nhân viên kịp thời qua các chương trình đề cử cá nhân lẫn đội nhóm.

00AEA0 (2) (1).png
00AEA0 (900 x 768 px) (47) (1).png

Hiểu thêm về cách EveHR gắn kết nhân viên của bạn

EveHR mang lại trải nghiệm tối ưu cho nhân viên với các tính năng ưu việt.

00AEA0 (900 x 768 px) (48).png
00AEA0 (900 x 768 px) (9).png

Phân bổ ngân sách cho nhân viên dễ dàng

Với Quản lý phân bổ, bạn có thể chọn nhiều nhân viên cùng lúc và nhập giá trị bạn muốn thêm trực tiếp vào số dư hiện tại của họ

 

Theo dõi số dư hiện tại của nhân viên tại Danh sách nhân viên để theo dõi diễn biến số dư. Sử dụng Chỉnh sửa để điều chỉnh hoặc ghi đè số dư hiện tại của họ trong nháy mắt.

Câu hỏi thường gặp

00AEA0 (900 x 768 px) (48).png
 • What is the difference between Points and Coins in the EveHR platform?
  Points are used to reward colleagues, while Coins represent the points received from colleagues or the company and are used for redeeming rewards. Using two different terms helps prevent confusion in communication and makes it easier for employees to understand and use.
 • Can EveHR platform be integrated with other softwares?
  EveHR is ready to integrate with other software. In order to specify and facilitate the Company’s aspiration, it is necessary to make an appointment for the specific details between parties.
 • What about cheating when colleagues send rewards back and forth to earn Points?
  The system has anti-fraud features that allow Admins to set restrictions on reward exchanges through the Admin Portal, depending on the company's policies.
 • Làm cách nào để chỉnh sửa hoặc xóa tiêu đề "Câu hỏi thường gặp"?
  Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề từ thẻ "Thiết lập" câu hỏi thường gặp trong Trình chỉnh sửa. Để xóa tiêu đề khỏi ứng dụng di động của bạn, hãy đến thẻ "Trang web và Ứng dụng" trong ứng dụng Owner và tùy chỉnh.
 • Can EveHR platform be customized on the app to match the company's brand color and reward values?
  Absolutely, EveHR platform can be customized to match the brand color and values of the company
00AEA0 (2) (1).png

Trải nghiệm EveHR ngay hôm nay để khám phá những tiện ích tuyệt vời mà chúng tôi mang lại!

bottom of page