top of page
00AEA0 (900 x 768 px) (27).png

Cổng quản trị viên

Phân bổ và báo cáo phúc lợi nhân viên một cách hiệu quả, nhanh chóng, minh bạch và trực quan giúp công ty có cái nhìn sâu sắc về độ hài lòng của nhân viên đối với phúc lợi được cung cấp. Đánh giá và theo dõi để nâng cao hiệu suất của nhân viên kịp thời qua các chương trình đề cử cá nhân lẫn đội nhóm.

00AEA0 (2) (1).png
00AEA0 (900 x 768 px) (47) (1).png

Hiểu thêm về cách EveHR gắn kết nhân viên của bạn

EveHR mang lại trải nghiệm tối ưu cho nhân viên với các tính năng ưu việt.

00AEA0 (900 x 768 px) (48).png
00AEA0 (900 x 768 px) (9).png

Phân bổ ngân sách cho nhân viên dễ dàng

Với Quản lý phân bổ, bạn có thể chọn nhiều nhân viên cùng lúc và nhập giá trị bạn muốn thêm trực tiếp vào số dư hiện tại của họ

 

Theo dõi số dư hiện tại của nhân viên tại Danh sách nhân viên để theo dõi diễn biến số dư. Sử dụng Chỉnh sửa để điều chỉnh hoặc ghi đè số dư hiện tại của họ trong nháy mắt.

Câu hỏi thường gặp

00AEA0 (900 x 768 px) (48).png
 • What is the difference between Points and Coins in the EveHR platform?
  Points are used to reward colleagues, while Coins represent the points received from colleagues or the company and are used for redeeming rewards. Using two different terms helps prevent confusion in communication and makes it easier for employees to understand and use.
 • Regarding cost, what type of cost does my company need to pay?
  EveHR will bill on users’ fees. The Company can choose to pay this fee monthly, quarterly, or annually, and can terminate the service at any time. Additionally, the Company will purchase an unlimited rewards package. This is considered as a fund for vouchers that the company's employees can use. EveHR will calculate based on the actual conversion amount, and when employees generate conversion transactions, this amount will be deducted directly from the company's purchased rewards package. When this rewards package is running low on budget, the system will provide an automatic notification, and the Company can make additional purchases.
 • With fees as mentioned above, what kind of invoices will EveHR issue?
  EveHR will issue red invoices for user fees with a 0% tax rate and receipts for the purchase of rewards packages as stipulated by Vietnamese tax laws.
 • Can the Company review employee rewards and reward conversions?
  Totally yes, at the Company's Admin Portal, you can review and download reports in xls format.
 • Can EveHR platform be integrated with other softwares?
  EveHR is ready to integrate with other software. In order to specify and facilitate the Company’s aspiration, it is necessary to make an appointment for the specific details between parties.
 • What about cheating when colleagues send rewards back and forth to earn Points?
  The system has anti-fraud features that allow Admins to set restrictions on reward exchanges through the Admin Portal, depending on the company's policies.
 • Can EveHR platform be customized on the app to match the company's brand color and reward values?
  Absolutely, EveHR platform can be customized to match the brand color and values of the company
00AEA0 (2) (1).png

Trải nghiệm EveHR ngay hôm nay để khám phá những tiện ích tuyệt vời mà chúng tôi mang lại!

bottom of page