Điều khoản sử dụng dịch vụ

Nền tảng EveHR (“Nền tảng” của chúng tôi) là dịch vụ, sản phẩm công nghệ được vận hành và phát triển bởi Công ty TNHH Nguồn lực Eve. Đồng ý sử dụng nền tảng đồng nghĩa với việc bạn hiểu và chấp thuận nội dung của Điều khoản sử dụng này.

Xin lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại nơi làm việc hoặc trên thiết bị hay tài khoản do công ty hoặc tổ chức khác ("Tổ chức" của bạn) cung cấp, thì Tổ chức có khả năng có chính sách riêng về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, và việc sử dụng đó phải tuân thủ các Điều khoản sử dụng này. Vui lòng liên hệ với Tổ chức của bạn hoặc EveHR nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách. Để biết thông tin về các cách bảo vệ quyền riêng tư của EveHR, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho Khách hàng về các điều khoản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email help@evehr.vn.

EveHR bảo toàn quyền chỉnh sửa nội dung các điều khoản sử dụng này tại bất kì thời điểm nào. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý Khách hàng khi có cập nhật trong Điều khoản sử dụng.

I. Các định nghĩa:

Công ty TNHH Nguồn lực Eve: Là đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác nền tảng EveHR (“EveHR”, “Eve” hay “chúng tôi”).

Khách hàng: Là các Tổ chức hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng Nền tảng hoặc sử dụng một trong các ứng dụng, dịch vụ được phát triển bởi Eve.

EveHR: bao gồm các sản phẩm và dịch vụ khác nhau nhằm hỗ trợ Khách hàng vận hành và hoạt động hiệu quả. Trong đó, trang web thương mại: https://www.evehr.vn, các trang web có tên miền phụ của *evehr.vn (‘’Trang web”), các Nền tảng, ứng dụng điện thoại do chúng tôi cung cấp hoặc phát hành, cũng như tất cả các hình thức liên lạc với các cá nhân thông qua văn bản hoặc bằng miệng, chẳng hạn như email hoặc điện thoại (tất cả, gọi chung là "Dịch vụ" của chúng tôi).

Tài khoản sử dụng: Là tài khoản người dùng do chúng tôi cung cấp cho Khách hàng hay Khách hàng tự khởi tạo trên nền tảng EveHR. Khách hàng có quyền cấp quyền sử dụng cho các người dùng khác tham gia sử dụng Dịch vụ. Bên cạnh đó, bằng hành động gửi đường dẫn mời tham gia EveHR tới các địa chỉ email khác nhau, Khách hàng đồng ý cấp quyền sử dụng nền tảng cho các cá nhân và/hoặc tổ chức là chủ sở hữu của email đó. Mỗi một đăng ký thành công tên đăng nhập và mật khẩu thông qua đường dẫn được gửi bởi Khách hàng được tính là 01 tài khoản sử dụng.

II. Người dùng có trách nhiệm:

Ngoài các chính sách được quy định bởi Tổ chức của bạn, chúng tôi cũng đã tạo các quy tắc dưới đây để đảm bảo bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách có trách nhiệm.

Khi sử dụng EveHR, bạn không được:

  • Ẩn danh tính của mình, mạo danh người khác hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ người hoặc thực thể nào.

  • Thực hiện bất kỳ hoạt động nào bóc lột, gây hại hoặc đe dọa làm hại trẻ em.

  • Tạo hoặc hiển thị nội dung trái pháp luật, phân biệt đối xử, có hại, gian lận, lừa bịp hoặc phỉ báng hay nội dung quảng bá hoặc khuyến khích bạo lực, vi phạm luật, tự hủy hoại một phần thân thể, rối loạn ăn uống hoặc lạm dụng thuốc.

  • Vi phạm luật hoặc vi phạm quyền của EveHR hay bất kỳ bên thứ ba nào.

  • Cản trở hoạt động bình thường của EveHR hoặc việc sử dụng EveHR của bất kỳ ai khác.

  • Truy cập EveHR, nội dung liên quan hoặc thông tin qua các phương tiện không được EveHR cho phép (bao gồm thông qua việc trích xuất hoặc thu thập dữ liệu); tránh né việc kiểm soát truy cập hoặc tìm cách đoạt quyền truy cập trái phép vào EveHR hay các hệ thống, mật khẩu hoặc tài khoản liên quan.

  • Chia sẻ mã truy cập quản trị hoặc cấp quyền truy cập tương tự vào ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào không được EveHR phê duyệt rõ ràng. Khi quyết định cấp quyền truy cập quản trị nêu trên qua mã hoặc quyền của ứng dụng cho bên thứ ba được phê duyệt, bạn chỉ có thể cho phép bên thứ ba này truy cập dữ liệu hoặc nội dung trong phạm vi cần thiết cho mục đích được EveHR phê duyệt và nhất quán với hướng dẫn của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn việc truy cập của bên thứ ba nêu trên (ví dụ: đặt lại mã truy cập hoặc xóa quyền của ứng dụng) vào bất cứ lúc nào nếu chúng tôi cho rằng bên thứ ba đã hoặc sẽ lạm dụng quyền truy cập đó.

  • Tải lên các loại vi-rút, phần mềm độc hại hay mã độc hại khác hoặc thực hiện bất cứ hành động nào có thể hủy hoại, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc ảnh hưởng đến EveHR/các hệ thống liên quan (chẳng hạn như tấn công từ chối dịch vụ hoặc can thiệp vào việc hiển thị trang hay các chức năng khác của EveHR).

III. Trách nhiệm của chúng tôi và ý kiến đóng góp của bạn:

EveHR có thể triển khai các công nghệ tự động để phát hiện nội dung không lành mạnh, tài liệu bất hợp pháp hoặc lăng mạ khác hay bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng có thể gây tổn hại cho EveHR, người dùng hoặc các bên thứ ba.

Chúng tôi có thể (nhưng không có nghĩa vụ) xóa hoặc giới hạn quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu hay nội dung nào của bạn nếu chúng tôi cho rằng dữ liệu/nội dung đó vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận này, Thỏa thuận khách hàng với EveHR của Tổ chức bạn hoặc các luật hay quy định hiện hành. EveHR sẽ thông báo một cách hợp lý cho bạn hoặc Tổ chức của bạn về hành động đó, trừ khi bị pháp luật cấm.

Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp về EveHR, nhưng xin lưu ý rằng chúng tôi có thể sử dụng bình luận hoặc gợi ý của bạn mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào với bạn hay đền bù cho bạn.

IV. Giới hạn trách nhiệm của chúng tôi:

EveHR không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc Dịch vụ sẽ đáp ứng hoàn toàn yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa ngay lập tức hoặc Hệ thống đảm bảo hoạt động của Dịch vụ trên (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng). Tuy nhiên, chúng tôi luôn cố gắng để cung cấp sản phẩm và Dịch vụ tốt nhất đến người dùng.

V. Bất khả kháng:

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; dịch bệnh; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa tự nhiên khác chưa lường hết được; việc truy cập Dịch vụ bị gián đoạn do can thiệp bởi ISP (Internet service provider), sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.

Thông báo bằng văn bản cho bên kia về trường hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể xảy ra do sự kiện bất khả kháng trong vòng 03 ngày ngay sau khi có cơ sở để xác định việc xảy ra sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

VI. Giải quyết tranh chấp:

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết.

Trong trường hợp thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm, mang quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ.

NGÀY CẬP NHẬT GẦN NHẤT: 30/10/2021