top of page
00AEA0 (2) (1).png

Increase employee productivity by 80% with

Vietnam's leading employee recognitions and rewards platform

Flexible rewards, internal cohesion and building a strong corporate culture

00AEA0 (900 x 768 px) (28) (1).png

Why do customers choose EveHR?

Achieved ISO27001:2013 certification. Ensuring international standards of security for businesses through Amazon cloud computing services (AWS).

The EveHR team supports and advises customers 24/7 from choosing the right solution to communicating the launch of the platform internally.

Platform with diverse features and friendly interface, helping to increase employee usage experience.

EveHR makes your human resources management plan easier

Recognition

Appreciate and reward each individual's work achievements, eliminate team gaps, promote work motivation and increase work performance. Build a culture of rewarding colleagues immediately, anytime, anywhere, associated with the company's criteria and values.

Benefit exchange

Employees can choose benefits and rewards according to their preferences, from vouchers to physical gifts. Flexible rewards and regular recognition are a winning combination that increases employee experience.

4.png

Internal communications

EveHR is an employee "social network" for internal engagement, with posts about daily activities in the work environment or business news and direct interaction features.

00AEA0 (2) (1).png
00AEA0 (900 x 768 px) (47) (1).png

Understand more about how EveHR engages your employees

EveHR brings optimal employee experience with superior features.

EveHR is trusted by many businesses of different sizes

What do EveHR customers say?

After more than 6 months of use, more than 90% of employees have used EveHR to thank their colleagues. Benefits administration has also become easier for the Brooks HR team. With new features coming soon, I believe the experience will be even more interesting.

Ms. Nhung Le

HR Manager

EveHR has offered outstanding solutions and accompanied DHL Express in building a reward and employee connection program based on a mobile platform. The project achieved results beyond expectations with positive feedback from employees and increased engagement rates.

Mr. Long

Human Resource Director

22.png

EveHR helps increase employee engagement between departments and enhance team spirit within the company. Using EveHR, the process of managing rewards points and redeeming rewards is easier than ever for us.

Mr. Bao Nguyen

General Manager

Most recent articles

Chuyển đổi từ bậc thang nghề nghiệp sang mô hình nghề nghiệp dạng lưới

Mô hình sự nghiệp dạng lưới (career lattice) thúc đẩy sự linh hoạt trong sự nghiệp và giúp tổ chức phát triển bền vững.

Chuyển đổi từ bậc thang nghề nghiệp sang mô hình nghề nghiệp dạng lưới

7 bước xây dựng lộ trình thăng tiến chi tiết giúp giữ chân nhân tài

Lộ trình thăng tiến giúp thúc đẩy động lực và giữ chân nhân tài. Bài viết này sẽ nêu rõ lợi ích, cách thức xây dựng và sai lầm cần tránh. Đọc để biết thêm!

7 bước xây dựng lộ trình thăng tiến chi tiết giúp giữ chân nhân tài

Quản lý nhân sự là gì? Vai trò, nhiệm vụ, và kỹ năng để quản lý nhân lực hiệu quả nhất

Quản lý nhân sự là gì? Vai trò, nhiệm vụ và kỹ năng quan trọng. Đọc ngay để hiểu rõ và thành công quản lý nhân lực cho doanh nghiệp bạn!

Quản lý nhân sự là gì? Vai trò, nhiệm vụ, và kỹ năng để quản lý nhân lực hiệu quả nhất

5 bí quyết giúp nhân viên vượt qua áp lực công việc mùa lễ hội

Mùa lễ hội đang đến gần cũng là lúc nhân viên cần có thời gian làm việc phù hợp và cân bằng. Đọc bài viết để biết các bí quyết gia tăng động lực và xả stress cho nhân viên nhé!

5 bí quyết giúp nhân viên vượt qua áp lực công việc mùa lễ hội

Tổng hợp 50+ lời cảm ơn đồng nghiệp hay nhất

Khám phá 50+ lời cảm ơn đồng nghiệp hay nhất - nguồn cảm hứng vô tận cho những từ ngữ trân trọng, tạo động lực tích cực trong không gian làm việc.

Tổng hợp 50+ lời cảm ơn đồng nghiệp hay nhất

Talent Pool vs Talent Pipeline: Tuy giống nhưng khác nhau

Để đạt được sự thành công và đáp ứng nhu cầu nhân lực của tổ chức, HR cần nắm vững cả hai khái niệm này và áp dụng chúng một cách linh hoạt và hiệu quả.

Talent Pool vs Talent Pipeline: Tuy giống nhưng khác nhau
00AEA0 (2) (1).png

Experience EveHR today to discover the great benefits we offer!

bottom of page