top of page

Nền tảng phúc lợi và khen thưởng nhân viên

EveHR Company Profile (1).png

Giải pháp cải thiện trải nghiệm nhân viên số #1 Việt Nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

EveHR logo-no bg-color (1).png

Giảm 40% chi phí Nhân sự

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh x4 lần

Giảm tỉ lệ nghỉ việc đến 95%

 X3 hiệu suất làm việc cho bộ phận Nhân sự

EveHR được tin dùng bởi nhiều doanh nghiệp và đối tác với quy mô khác nhau