Features-Big-banner-IMG.png

EveHR - Nền tảng cải thiện trải nghiệm nhân viên thân thiện và hiện đại

EveHR hỗ trợ cải thiện tinh thần đồng đội và văn hóa công ty, kết nối nhân viên, gia tăng năng suất bằng những lời khen thưởng tức thì và sự linh hoạt khi lựa chọn phúc lợi yêu thích cho mỗi nhân viên.

Miễn phí dùng thử 60 ngày

Sử dụng trực tiếp

Hỗ trợ truyền thông

Giải pháp của chúng tôi

Khen thưởng nội bộ

Xây dựng văn hóa trân trọng đóng góp từ mọi nhân viên.

Bảng thống kê phúc lợi

Thể hiện tổng quan tất cả phúc lợi của nhân viên.

Phúc lợi linh hoạt

Nhân viên toàn quyền kiểm soát việc lựa chọn phúc lợi yêu thích.