top of page

THÔNG BÁO ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC MỚI: EVEHR X CADENAEveHR trân trọng thông báo quan hệ hợp tác chiến lược mới với Cadena, công ty phần mềm cung cấp giải pháp quản trị nhân sự cho các công ty đa quốc gia và bảng lương đám mây cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Việc tích hợp phần mềm giữa Eve và Cadena bao gồm:

  • Dữ liệu nhân viên được đồng bộ hóa từ Cadena qua EveHR

  • Kết quả đánh giá hiệu suất được chuyển đổi thành tiền trên Cadena và được đẩy vào EveHR để đổi quà

  • Các lợi ích trên EveHR được trả một phần bởi nhân viên và chủ lao động, phần cho nhân viên sẽ được khấu trừ trực tiếp vào lương của nhân viên trên Cadena

Cơ hội hợp tác này phù hợp với chiến lược cốt lõi của hai bên trên nhiều mặt và thúc đẩy sự gắn kết nhân viên và phát triển văn hóa doanh nghiệp cho khách hàng chung của chúng tôi.


Hãy theo dõi EveHR trên LinkedIn để liên tục cập nhật những bài viết, tin tức mới nhất từ chúng tôi bạn nhé!

Website: https://www.evehr.vn/ | Phone: (028) 3829 9715 | Email: help@evehr.vn


Xây dựng văn hóa khen thưởng của công ty với EveHR ngay bây giờ

bottom of page